Nomádok

A nagyállattartás kezdetével egyidős a nomád emberek története.
Mindennapi életük szorosan összekapcsolódik a legeltetéssel, illetve a legelőterületekkel.
Egy bizonyos éghajlati övben uralták a sztyeppe végtelenségét kelettől nyugatig, a mai Mongóliától egészen a Kárpát-medencéig.
A nomádok legfontosabb állata a ló volt, a szarvasmarha, juh stb. mellett.
A legfőbb fegyverük pedig az íj és a nyíl.
A nagyobb családok egymáshoz közel éltek a nyári szállásterületeken, főleg jurtákban. Több család együtt egy nemzetséget alkotott, több nemzetség pedig egy törzset, melynek az élén a törzsfő állt.
Sokféle nomád törzs népesíthette be hajdan a sztyeppét, melyek közül az ismertebbek például a szkíták, hunok, avarok, mongolok, türkök, magyarok, baskírok, besenyők stb. voltak.
Íjaik szarvakból, fából, ínból és enyvből készültek. Rövidebbek voltak, mint az egyenes, csak fából faragott íjak.
A szaruíjak hatótávolsága viszont másfél-, kétszerese volt egy egyszerű faíjhoz képest.